Polityka prywatności

 1. Jako Administrator Danych przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności Pacjentów korzystających z moich usług oraz ich opiekunów prawnych. W każdym momencie służę wyjaśnieniami dotyczącymi prywatności.
  Mój adres:
  Poradnia Dietetyczna odWAŻ się! Marta Zarębska.
  Siedziba: al. Marszałka Piłsudskiego 71, 90-329 Łódź,
  tel. 577 140 790, e-mail: m.zarebska@odwazsie-dietetyk.pl
 2. W celu ochrony danych osobowych powierzonych mi przez Was stosuję odpowiednie środki organizacyjne
  i techniczne. Żyjemy w dynamicznie zmieniającym się świecie, więc zobowiązuje się, że stosowane zabezpieczania będą przeze mnie systematycznie przeglądane, tak by Twoje prawa lub wolności nie były zagrożone. Stoję na straży Twoich tajemnic!
 3. Nigdy nie przekroczę granic wyznaczonych mi przez Waszą zgodę czy przepisy prawa. Przetwarzanie odbywać się będzie zawsze na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).
 4. Danych zebranych od Was nie wykorzystam bez Waszej wiedzy i zgody w innym celu i na pewno nie przekaże ich nikomu bez Waszej wyraźnej dyspozycji, chyba, że przepisy prawa mnie do tego zmuszą.
  W ograniczonym zakresie mogę je udostępnić m.in. dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim, pocztowym tylko po to, by zrealizować dla Was usługę. Danych nie będę przekazywać poza teren Unii Europejskiej.
 5. W każdym przypadku macie prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich kontroli, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
  do przenoszenia danych – co mam nadzieję nigdy nie nastąpi!
 6. Każdorazowo od Waszej woli będzie zależało, ile danych mi przekażecie w wywiadzie i jakimi metodami będziemy się kontaktować, w jaki sposób chcecie żebym Was dopingowała w osiągnięciu celu. Od Waszej decyzji zależy zatem zakres danych jaki przetwarzam, ale pamiętajcie im więcej o Was wiem, tym szybciej dobierzemy metodę, która zbliży nas do osiągnięcia postawionego sobie celu.Minimalny zestaw danych, jaki potrzebuję to: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, telefon kontaktowy, uwarunkowania zdrowotne, preferencje żywieniowe, rozkład dnia codziennego, adres email, jeśli wybierzesz taką formę kontaktu.
 7. Jeżeli dostanę propozycję od firm współpracujących, mającą na celu dostarczenie Wam informacji, a może nawet próbek produktów, to przekaże Wasze dane albo informacje handlową tylko tym, którzy wyrazili na to wyraźną zgodę. Niewykluczone, że zorganizuje dla Was jakiś konkurs.
 8. Zechcecie pomóc mi budować wizerunek godnego polecenia Dietetyka i zdecydujecie się przekazać mi Wasze zdjęcia z kuracji przed i po, to chętnie z nich z korzystam, ale tylko w takim zakresie, na jaki mi pozwolicie.
 9. Jestem też przedsiębiorcą, muszę przetwarzać Wasze dane w celu wypełnienia obowiązków podatkowych.
 10. Korzystając z programów partnerów możecie być poproszeni o okazanie dokumentu w celu ustalenia tożsamości i naliczenia rabatów od cen usług – to obowiązki narzucone umowami współpracy. Pamiętaj, że ja też doceniam swoich stałych klientów. To dla mnie radość, że mi zaufałeś 😊.
 11. Wasze dane będę przetwarzać tak długo, jak zechcecie być ze mną i rozliczymy się z wzajemnych zobowiązań.
 12. W czasie przetwarzania używam technologii. Wiecie, że analizuje skład Waszych ciał i układam dietę używając oprogramowania. W czasie tego procesu stosuje anonimizację, bo dbam o poufność Waszych danych. Cenię sobie kontakt osobisty, dlatego nie zamierzam stosować profilowania.

Po prostu mam taką zasadę: NIC O WAS BEZ WAS

Marta Zarębska